อพวช. ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @ Bang Kruai

อพวช. ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @ Bang Kruai

23-06-2022
01

 

22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปรางทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @ Bang Kruai  เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ในฐานะนักสื่อสารและเป็นผู้นำเยาวชน (Influencer) ทั้งนี้ ได้ร่วมชมผลงานนำเสนอของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

0303040506