อพวช. ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

อพวช. ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

23-09-2022
M11

23 กันยายน 2565 / ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ อว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ร่วมถวายความอาลัย  โดยนำดอกกุหลาบสีขาววางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักร โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. เข้าร่วมถวายความอาลัยฯ ณ ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง

M4