อพวช. เข้าพบ ผอ.สสวท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อพวช. เข้าพบ ผอ.สสวท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

15-11-2022
NSM854

15 พฤศจิกายน 2565 /ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ

NSM9654