โลกก้าวสู่เทคโนโลยี 5G อย่างเป็นทางการ

โลกก้าวสู่เทคโนโลยี 5G อย่างเป็นทางการ

15-12-2021
โลกก้าวสู่เทคโนโลยี 5G อย่างเป็นทางการ

โลกก้าวสู่เทคโนโลยี 5G อย่างเป็นทางการ จากเทคโนโลยีเครือข่ายติดต่อสื่อสารได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน สังคม ธุรกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิต และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ดิจิทัล ซึ่งแต่ละประเทศต่างใช้ 5G ในการช่วงชิงความได้เปรียบ และต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยกันทั้งสิ้น

ข่าวสาร

5G (Generation 5) ของการสื่อสารไร้สายสำหรับอนาคต ได้ถูกออกแบบให้รองรับการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานที่ต้องการใช้การติดต่อรับส่งภาพและเสียงแบบมัลติมีเดียในการเรียน ทำงานหรือความบันเทิง รวมทั้งยังรองรับการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ของอุปกรณ์ IoT (Internet of things) ที่ติดตั้งในอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน อาคาร โรงงาน รถยนต์ ให้สามารถทำงานด้วยตัวเองและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัลที่มีทั้งความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ข่าวสาร

ปัจจัยสำคัญของเทคโนโลยี 5G กับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ได้แก่ Speed: ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า ทำให้ความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้อย่างรวดเร็ว เช่น การโหลดภาพยนตร์ระดับ HD ทำได้ในเวลาแค่ 5 วินาที Latency: การตอบสนองที่ไวขึ้น 10 เท่า ทำให้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ หรือการสื่อสารโต้ตอบกันทำได้แบบเรียลไทม์เช่น แพทย์สามารถมองเห็นและควบคุมแขนกลให้ผ่าตัดคนไข้ได้แบบเรียลไทม์ Stable: ความเสถียรที่มากขึ้นของการใช้งานสัญญาณ 5G Bandwidth & Device Density: เทคโนโลยีเครือข่ายและสถานีฐานที่เพิ่มช่องสัญญาณให้ผู้ใช้งานและอุปกรณ์ IoT ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี และ Device: การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครือข่ายกับอุปกรณ์ต่างๆ จะมีการใช้พลังงานที่ลดน้อยลงทำให้เกิดการออกแบบสร้างอุปกรณ์ IoT พลังงานต่ำเพื่อติดตั้งในอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น

ข่าวสาร

การเกิดของ 5G ได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ มากมาย จนก่อให้เกิดเป็นเมืองแห่งอนาคตที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสั่งการใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว
จากนี้ไปมนุษย์จะเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัยมากกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ Vehicle to Vehicle (V2V) ที่รถยนต์ทุกคันบนท้องถนนจะสื่อสารกันผ่าน 5G แบบเรียลไทม์โดยไร้คนขับ ช่วยให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากกว่าการขับเองความเจ็บป่วยจะลดลงด้วย IoTข้อมูลด้านสุขภาพของมนุษย์จะถูกนำมาเชื่อมโยงกัน โดยถูกประเมินระดับสุขภาพและความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยล่วงหน้าด้วย AI
นอกจากนี้ การเกิดของเมืองใหม่ที่แวดล้อมด้วยดิจิทัล เมื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ในสิ่งของรอบๆ ตัวทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เริ่มมีให้เห็นกันบ้างแล้ว เช่น Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจ Smart Living วิถีชีวิตอัจฉริยะ การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวเพื่อช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต Smart Governance การปกครองอัจฉริยะประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพด้วยความสะดวกและการมีส่วนร่วมในรัฐที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นต้น

ข่าวสาร

เมืองอัจฉริยะไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินความเป็นจริง แต่เป็นสิ่งที่เริ่มมีให้เห็นแล้วในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คือเมืองเกษตรอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรลดมลพิษทางอากาศสนับสนุนการท่องเที่ยวพัฒนาจังหวัดและสังคมอย่างยั่งยืนแต่ยังไม่ทิ้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในรูปแบบล้านนา หรือวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เมืองหลวงแห่งนวัตกรรมที่มีเป้าหมายเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยระดับขีดความสามารถการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศ

ข่าวสาร

คุณธานี หลินลาโพธิ์ วิทยากร 4 กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นักวิชาการประจำบูธนิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G (Experience the Limitless Life with 5G) กล่าวว่า กว่า 50% ของการจัดแสดงในบูธเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆ ที่เข้าเยี่ยมชมได้เข้าใจว่าเทคโนโลยี 5G นำมาต่อยอดใช้งานในอนาคตอย่างไรได้บ้าง น้องๆ จะมีโอกาสสัมผัส ทดลองสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในบูธ โดยไฮไลท์ของบูธ คือ รถยนต์ไร้คนขับ แว่นตา VR (Virtual Reality) เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง และแว่น MR (Mixed Reality) เป็นการสร้างบางสิ่งขึ้นมาเชื่อมโยงกับโลกจริง ซึ่ง MR เป็นศาสตร์ที่ต่อยอดจาก AR มาอีกที

ข่าวสาร

จากโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกเมื่อ 50 ปีก่อน วันนี้ถูกพัฒนาจนสามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ได้อย่างมากมาย ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะยิ่งถูกพัฒนาให้ก้าวไกลมากขึ้น ซึ่งไม่มีใครรู้แน่นอนว่าอีก 50 ปีข้างหน้าผลิตภัณฑ์บริการหรือวิถีชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนไปในทิศทางใดภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

ข่าวสาร

พบกับนิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี5G (Experience the Limitless Life with 5G) ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 19 พ.ย.นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์เพื่อเรียนรู้เรื่อง 5G ไปพร้อมๆ กัน หรือชมผ่านออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Exhibition ทาง www.thailandnstfair.com