อพวช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่ 6

อพวช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่ 6

04-02-2023
CEO-04-1

 

4 กุมภาพันธ์ 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายแนะนำหน่วยงานแก่คณะผู้อบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6"  โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่ (Smart Organizations for New Normal)” และนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อการศึกษาในยุควิถีใหม่" โดยมีคณะผู้อบรมหลักสูตรฯ เข้าร่วมกว่า 90 คน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

CEO-04-12

 CEO-04-18

CEO-04-15CEO-04-16CEO-04-17