การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

09-12-2021

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสุวรงค์วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี