ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

09-12-2021
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมงานกับ อพวช. 2 ปี รับสมัครจำนวนจำกัด โดยแบ่งเป็น รุ่นประถม อายุระหว่าง 9-12 ปี จำนวน 30 คน (อบรมวันที่ 20-21 มี.ค. 2564) และรุ่นมัธยมต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี จำนวน 30 คน (อบรมวันที่ 27-28 มี.ค. 2564) สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3aYv8u6 พร้อมส่ง VDO บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มี.ค. 2564) พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 15 มี.ค. 2564 ทาง facebook : NSM Thailand ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Z3zNFT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492, 1130 (พิมพ์ผกา, สาวิตรี)