ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เข้าตรวจเยี่ยมราชการ ณ อพวช.

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เข้าตรวจเยี่ยมราชการ ณ อพวช.

12-07-2023
NNMA01

12 กรกฎาคม 2566 / ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าตรวจเยี่ยมราชการตามแผนการตรวจราชการ อว. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทั้ง 3 ท่านให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน และดร.ชนินทร วรรณวิจิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน อพวช. ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมในโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) และโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NNMA012NNMA013NNMA015NNMA016NNMA014NSMSM654NNSSOI8