“รวิน” นำ NSM บุกภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจ จากธรรมชาติ ด้วย นิทรรศการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ ตามนโยบาย “รมว.อว.ศุภมาส”

“รวิน” นำ NSM บุกภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจ จากธรรมชาติ ด้วย นิทรรศการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ ตามนโยบาย “รมว.อว.ศุภมาส”

24-04-2024
NSM-EX.01


เมื่อวันที่ 24 เม.ย.  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “NSM สนับสนุนการขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ มุ่งสร้างความร่วมมือกับชุมชน ถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน.ไปสู่เยาวชน พร้อมสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน NSM ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งมี นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนและประชาชนได้มาชมนิทรรศการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ที่ NSM ได้นำมาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก

NSM-EX.012NSM-EX.013

ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า “การที่ NSM นำนิทรรศการเคลื่อนที่ออกจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการให้ NSM ผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยก่อนหน้านี้นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ NSM ได้นำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คลองห้า จ.ปทุมธานี และนำไปจัดแสดงที่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้ว ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าชมเพราะเป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นนิทรรศการที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น พร้อมยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม inspired by nature นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ กระตุ้นให้ผู้ชมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยนิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจจะนำไปจัดแสดงในสวนพฤกษศาสตร์อีก 10 กว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยเข้าใจธรรมชาติ รักวิทยาศาสตร์ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

NSM-EX.0134NSM-EX.015

“นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ ทุกคนทั่วประเทศต้องได้มีโอกาสเข้ามาชม เพราะมีนวัตกรรมดี ๆ ในนิทรรศการ เช่น นวัตกรรมที่ออกแบบชุดว่ายน้ำที่มีการเลียนแบบเกร็ดของปลาฉลาม นวัตกรรมปีกเครื่องบินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการบินของนก เป็นต้น นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่มีค่า ที่ NSM จะนำออกไปจัดแสดงทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เพื่อจุดประกายความรู้ให้สังคมไทยก้าวสู่ยุคของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.รวิน กล่าว

NSMI-JEX01NSM-EX.016NSM-EX.017NSM-EX.019