NSM ร่วมเปิดงาน Kind + Jugend ASEAN 2024 งานแสดงสินค้าแม่และเด็กระดับนานาชาติ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

NSM ร่วมเปิดงาน Kind + Jugend ASEAN 2024 งานแสดงสินค้าแม่และเด็กระดับนานาชาติ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

26-04-2024
NSM-KINDAS01

เมื่อ 25 เมษายน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเปิดงาน Kind + Jugend ASEAN 2024 งานแสดงสินค้าแม่และเด็กระดับนานาชาติ โดยมี นายแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการและรองประธาน โคโลญเมสเซ่ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย คุณภูษิต ศศิธรานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (โคโลญเมสเซ่ ประเทศไทย) ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงานฯ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

NSM-KINDAS012

ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า Kind + Jugend ASEAN 2024 เป็นงานแสดงสินค้าแม่และเด็กระดับนานาชาติ   ไม่ใช่แค่การรวมตัวของสินค้าชั้นนำจากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ประกอบการไทย สอดคล้องกับนโยบาย “เอกชนนำ-รัฐสนับสนุน” ของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงาน อว. ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศ

NSM-KINDAS014

โดยในงานนี้ NSM นำนิทรรศการ Plearn Science Exhibition ชุด Plearn Science Explorer วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรม Imaginarium BLUE BOX สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการดึงดูดเยาวชนให้สนุกสนานสร้างสรรค์ฝึกฝนจินตนาการผ่านของเล่นรูปทรงตัวต่อหลากหลายขนาด มาจัดแสดงพร้อมเปิดตัวให้กับผู้ประกอบการ แหล่งเรียนรู้ และโรงเรียนที่มองหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เคลื่อนย้ายสะดวกสบายสามารถติดต่อประสานความร่วมมือในการนำไปจัดแสดงสร้างเครือข่ายกระจายความรู้กันต่อไป 

NSM-KINDAS015NSM-KINDAS016NSM-KINDAS017NSM-KINDAS018NSM-KINDAS0110