NSM ร่วมกับ สทป. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อยอดสู่เทคโนโลยีอวกาศ จัดการแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2024 รอบชิงชนะเลิศ

NSM ร่วมกับ สทป. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อยอดสู่เทคโนโลยีอวกาศ จัดการแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2024 รอบชิงชนะเลิศ

24-05-2024
NJU45

23 พฤษภาคม 2567 /  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมเปิดการแข่งขัน Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2024 รอบชิงชนะเลิศ เวทีที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบประดิษฐ์ CANSAT (ดาวเทียมจำลอง) และ ROCKET (จรวดนำส่ง) จำลองภารกิจเสมือนจริง เพื่อปลุกไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยมี 15 ทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฯ พร้อมเตรียมคัดตัวแทนทีมเยาวชนเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

์NSMTT01์NSMTT0102์NSMTT0104์NSMTT0105