เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

18-02-2022
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

7 กุมภาพันธ์ 2565/ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำโดย รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบ ส.ค.ส. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานดังกล่าว ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

LINE ALBUM1 6