นายนุติ หุตะสิงห คว้าแชมป์สุดยอดนักสื่อสารวิทย์ ในการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022”

นายนุติ หุตะสิงห คว้าแชมป์สุดยอดนักสื่อสารวิทย์ ในการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022”

15-10-2022
FAME202201

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในโครงการแข่งขัน FameLab Thailand 2022 รอบชิงชนะเลิศ ขึ้น ผลปรากฏว่า นายนุติ หุตะสิงห นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอในหัวข้อ “A piece of cake – sugar reduction technique in food without compromising the taste quality by uneven distribution of sugar” พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab International Competition (Online) ในงาน Cheltenham Science Festival 2022 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป

ดร.กรรณิการ์ เฉิน  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยโครงการนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิง มุ่งเน้นการสื่อสารที่ทำให้วิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายน่าสนใจสำหรับประชาชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยหวังว่าเวทีนี้จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคม และพร้อมจะสร้างบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยและระดับนานาชาติต่อไป”

FAME22001FAMELAB0031

สำหรับการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ มีผู้ผ่านรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 11 คน เพื่อมานำเสนอและสื่อสารเรื่องราวหัวข้องานวิจัย หรือ เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าติดตามภายในเวลา 3 นาที ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , คุณเดวิด โทมัส อุปทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาร่วมตัดสินในการแข่งขันฯ ดังกล่าว
โดยมีผลการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

FAME04

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลรวม 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab International Competition ในงาน Cheltenham Science Festival 2022  ได้แก่ นายนุติ หุตะสิงห นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการนำเสนอในหัวข้อ “A piece of cake – sugar reduction technique in food without compromising the taste quality by uneven distribution of sugar”

FAME05

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลรวม 15,000 บาท ได้แก่ นางสาวปาณิสรา หมวดสง นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากการนำเสนอในหัวข้อ “Epigenetics : Lights can be switched on and off...can our genes too? ”

FAME06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลรวม 10,000 บาท ได้แก่ นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการนำเสนอในหัวข้อ “How to ship hydrogen across an ocean”

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่

FAME08

1.  นายธนกฤต ศรีวิลาศ เจ้าของเพจ The Principia จากการนำเสนอในหัวข้อ “Electric Vehicle... is it green? ”

FAME09

2.  นายณัฐพล คงสิบ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการนำเสนอในหัวข้อ “Ohmic heating technique to harden quickly geopolymer for fixing the holes on the road.”

FAME12

ดร.กรรณิการ์ฯ ทิ้งท้ายแสดงความยินดี “ขอชื่นชมทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน การแข่งขันนี้ถือเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนที่จะได้เข้ามาสู่วงการของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในการสื่อสารให้ผู้คนและสังคมได้เข้าใจถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

FAME21FAME14FAME15