NSM ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งยุโรป (The European Network of Science Centres and Museums; ECSITE)

NSM ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งยุโรป (The European Network of Science Centres and Museums; ECSITE)

21-06-2023
ECSITE1

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และน.ส.จีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งยุโรป (The European Network of Science Centres and Museums; ECSITE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กับหน่วยงานสมาชิกกว่า 900 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก ณ เมืองวัลเลตตา สาธารณรัฐมอลตา

ECSITE2