การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ "รู้ รักษ์ ดินและน้ำ ตามรอยพ่อ"

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ "รู้ รักษ์ ดินและน้ำ ตามรอยพ่อ"

09-12-2021
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ "รู้ รักษ์ ดินและน้ำ ตามรอยพ่อ"

26 มิถุนายน 2562 - นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเยาวชนและกล่าวเปิดงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ "รู้ รักษ์ ดินและน้ำ ตามรอยพ่อ" โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 โครงงาน ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจะมีพิธีประกาศผลมอบรางวัล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อไป 

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร