แถลงข่าวร่วมจัด งาน EDUCA พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Education Networking)

แถลงข่าวร่วมจัด งาน EDUCA พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Education Networking)

09-12-2021
แถลงข่าวร่วมจัด งาน EDUCA พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Education Networking)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำต่างๆ แถลงข่าวร่วมจัด งาน EDUCA พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Education Networking) เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพในบทบาท Education Communication พร้อมเปิดแพลตฟอร์มใหม่ๆ ตั้งเป้าเชื่อมโยงองค์ความรู้ทุกระดับ พร้อมแสดงความสำเร็จรวมพลังครูกว่า 100 คนมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาครูเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าว ฯ จะถูกจัดขึ้นวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

7

299A71351600x1067

81600x1067

299A71171600x1067

299A71201600x1067

image01600x1200

888881600x1067

75081311600x1068

75081141600x1068

5