องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp

23 กรกฎาคม 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8 ค่าย พร้อมรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal

Rawin

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า หลังจากทดลองเปิดค่าย One Day Camp ในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับจองเข้าค่ายเต็มทุกค่าย ในเดือนสิงหาคมนี้ อพวช. จึงเปิดค่ายเพิ่มเป็น 8 ค่ายทุกเสาร์และอาทิตย์ เพื่อรองรับน้อง ๆ เยาวชนชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 ที่มองหากิจกรรมยามว่างในช่วงวันหยุด ซึ่ง อพวช. ยังคงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 เช่นเดิม

 MG 7173

สำหรับค่ายทั้ง 8 ประกอบไปด้วย

• วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ค่าย “Coding: ภารกิจของเด็กช่างคิด” เรียนรู้การใช้รหัสจากกิจกรรม Coding ผ่านการเล่นเกมส์ที่สนุกสนานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

 • วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ค่าย “บดๆ เคี้ยวๆ เดี๋ยวก็อิ่ม” เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ และสนุกกับการทดลอง เรื่อง “ไปกับฉันท่องโลกทางเดินอาหาร”

 MG 7310

• วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ค่าย “มนุษย์...ไฟฟ้า” เรียนรู้และลงมือต่อวงจรไฟฟ้าด้วยตัวเอง พร้อมชมการแสดง Science Show เพิ่มความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิต การถ่ายเทประจุไฟฟ้า ด้วยเครื่อง แวนเดอร์กราฟ ขนาดใหญ่

• วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ค่าย “ตะลุยโลกล้านปี” รู้จักอาชีพนักบรรพชีวินและทดลองเป็นนักบรรพชีวินจากการค้นหาซากดึกดำบรรพ์ด้วยตนเอง เรียนรู้สัดส่วนและความสัมพันธ์ของลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิต สังเกตความแตกต่างของการเกิดฟอสซิล

• วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ค่าย “ถอดปลั๊ก...แล้วทัก CODE” เรียนรู้หลักการ Coding เบื้องต้น ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบ Unplugged ที่สนุกสนาน เพื่อฝึกกระบวนการคิด และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 MG 1983

• วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ค่าย “สนุกกับการบิน” เรียนรู้วิวัฒนาการการบิน ปลดปล่อยจินตนาการปลุกความเป็นนักคิดสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม กับการประดิษฐ์เครื่องร่อนพลังยาง สนุกกับการแข่งขันหาผู้ประดิษฐ์เครื่องร่อนพลังยาง ที่บินนานที่สุดในค่าย

• วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ค่าย “พลังงาน พลัง Kids” เรียนรู้การถ่ายทอด การเปลี่ยนรูปของพลังงาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ลมและน้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลองเล่นกับ Energy

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124

 

  • One Day Camp Aug 2020

One Day Camp Aug 2020

DOCX

ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน เดือนสิงหาคม 2563

Hits : 149

Date added: 2563-07-23

Download 

PDF

ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน เดือนสิงหาคม 2563.docx

Hits : 206

Date added: 2563-07-23

Download Preview 

JPG

4-Banner One day Camp-August

Hits : 107

Date added: 2563-07-23

Download 

JPG

Inforgraphic มาตรการป้องกันโควิด

Hits : 53

Date added: 2563-07-23

Download 

JPG

Poster One day Camp -August-v2

Hits : 136

Date added: 2563-07-23

Download