เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp จำนวน 3 ค่าย ในเดือนตุลาคม

เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp จำนวน 3 ค่าย ในเดือนตุลาคม

09-12-2021
เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp จำนวน 3 ค่าย ในเดือนตุลาคม

21 กันยายน 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp จำนวน 3 ค่าย ในเดือนตุลาคม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนระดับชั้น ป.4 –ป.6 ในวันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์ ด่วน! รับจำนวนจำกัด 20 คนต่อค่าย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในเดือนตุลาคมนี้ อพวช. เปิดรับสมัครเยาวชนชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 ที่กำลังมองหากิจกรรมยามว่างในช่วงวันหยุด มาร่วมกิจกรรม ค่าย One Day Camp จำนวน 3 ค่าย โดย อพวช. ยังคงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 เช่นเดิม

สำหรับค่ายทั้ง 3 ประกอบไปด้วย
● วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ค่าย “ส่องโลก จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว” มาหาคำตอบเกี่ยวกับความหลายหลายของเชื้อจุลินทรีย์ การนำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงโทษของจุลินทรีย์กับการเกิดโรค
● วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ค่าย “The CELL” สนุกกับการเรียนรู้ส่วนประกอบ การทำงานของเซลล์ ลงมือปฎิบัติสกัด DNA พร้อมทดลองสร้างโมเดลเซลล์
● วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ค่าย “ตะลุย wet land ดินแดนชุ่มน้ำ” แปลงร่างเป็นนักสำรวจธรรมชาติเรียนรู้เรื่องราวการปรับตัวและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในดินแดนป่าชุ่มน้ำ พร้อมรู้จักและฝึกฝนกระบวนการเก็บตัวอย่างแห้งของพืช มาค้นหาความลับของพืชพรรณ และร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์จากธรรมชาติ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124

423606_ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน เดือนตุลาคม 2563
Size: 178.00 KB Format: PDF

Preview