เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขานรับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด – 19 ระลอก 3 ด้วยการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพียง  2 แห่ง

เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขานรับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด – 19 ระลอก 3 ด้วยการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพียง  2 แห่ง

09-12-2021
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขานรับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด – 19 ระลอก 3 ด้วยการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพียง  2 แห่ง

ปทุมธานี / สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขานรับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด – 19 ระลอก ด้วยการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพียง  2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมปรับรูปแบบให้บริการเปิดชมนิทรรศการเท่านั้น งดกิจกรรมที่เน้นการสัมผัส และปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2564 ส่วนจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ ปิดตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น อพวช.   จึงจำเป็นต้องพร้อมปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 เมษายน 2564 และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี ซึ่งเปิดให้เข้าชมในส่วนของนิทรรศการตามปกติ แต่งดกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ อาทิ Science Dome , Science Show , Bigbang และห้องกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทั้งนี้ เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมเรื่องความใส่ใจในการทำความสะอาดทุกพิพิธภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชม นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพื่อลดความแออัด เน้นการเว้นระยะห่าง และดูแลรักษาความสะอาดของชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยึดหลักมาตรฐานระบบการคัดกรองต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าชมของผู้มาใช้บริการอีกด้วย

13903221033902 1

13903221053297 1

สำหรับประชาชนบางส่วนอาจไม่สะดวกในการเดินทางมาเยี่ยมชม อพวช. ในช่วงนี้ อพวช. ยังมีบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโครงการ Science Delivery By NSM รายการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง Facebook : NSM Thailand เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกแม้จะอยู่ที่บ้านก็ตาม ”

          สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เปิดทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 - 17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 และเพื่อความสะดวกในการเข้าชม อพวช. สามารถจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางออนไลน์ล่วงหน้าทาง www.nsm.or.th