ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนมอบ ชุดสื่อการเรียนรู้ Pocket Science By NSM

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนมอบ ชุดสื่อการเรียนรู้ Pocket Science By NSM

09-12-2021
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนมอบ ชุดสื่อการเรียนรู้ Pocket Science By NSM

31 พฤษภาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนมอบ ชุดสื่อการเรียนรู้ Pocket Science By NSM ให้กับนางสาวมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ในโครงการ Thai PBS Learning Shelf เพื่อส่งมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในเครือข่ายต่อไป