NSM X edx X Gammaco นำเอกชน ร่วมพัฒนากิจกรรม เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว.

NSM X edx X Gammaco นำเอกชน ร่วมพัฒนากิจกรรม เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว.

19-04-2024
1
ปทุมธานี – 18 เมษายน 2567 –  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) 
นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายเดวิด แจ็คสัน 
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการเงิน บริษัท edx Education จำกัด ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย 
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการที่จะร่วมกันพัฒนากิจกรรมด้าน STEM และ Coding ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
ตามนโยบายนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
“เอกชนนำ-รัฐสนับสนุน” โดย  NSM จะนำกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ ถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่านทางคาราวานวิทยาศาสตร์
และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ NSM ต่อไป 
01