บีจี สปอร์ตส์ X NSM เอกชนนำ-รัฐหนุนมอบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่เยาวชนในพื้นที่

บีจี สปอร์ตส์ X NSM เอกชนนำ-รัฐหนุนมอบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่เยาวชนในพื้นที่

30-04-2024
NSM-BG01

ปทุมธานี – 27 เมษายน 2567 – นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งเน้นให้หน่วยงาน อว. ร่วมมือกับภาคเอกชนและมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชนในจังหวัดที่ตั้งขององค์กร ภายใต้แนวคิด “เอกชนนำ-รัฐสนับสนุน” ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จึงได้ร่วมมือกับ นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด ภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพและเส้นทางนักกีฬาอาชีพในจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการและถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

์NSMBBG5NSM-BG012

ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า “กระทรวง อว. โดย NSM มุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนและประชาชน ผ่านนิทรรศการการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ การจับมือกับบริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด ที่รับผิดชอบดูแล สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอล   ชั้นนำที่แข็งแกร่งในจังหวัดปทุมธานี และมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน นำความเข้มแข็งของทั้งสองหน่วยงานมาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่และชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ในด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน เพราะถือเป็นกำลังสำคัญที่นำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป”

NSM-BG014

นายปิยศักดิ์ กล่าวว่า “บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)  โดยบีจี สปอร์ตส์ ได้ดำเนินงานในส่วนของสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจกีฬาฟุตบอลอาชีพการร่วมมือกับ NSM แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี ช่วยให้สามารถพัฒนาต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านกีฬา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า นำไปสู่การต่อยอดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต”

์NSM-BG456