“ศุภมาส” รณรงค์สร้างจิตสำนึก “Save the Bees, Save the World” เนื่องในวันผึ้งโลก ตลอดเดือน พ.ค. - ส.ค. นี้

“ศุภมาส” รณรงค์สร้างจิตสำนึก “Save the Bees, Save the World” เนื่องในวันผึ้งโลก ตลอดเดือน พ.ค. - ส.ค. นี้

19-05-2024
7NSMNI

“วันผึ้งโลก” ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จึงจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องใน “วันผึ้งโลก” เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ผึ้ง แมลงผู้พิทักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติของโลก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ ในธีม “Save the Bees, Save the World” จัดยาวตลอดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567 นี้ 

Y012

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า  ผึ้งมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ เพราะเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรพืช ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร และยังเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผึ้งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการ เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียแหล่งอาหาร จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ผึ้ง โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ปลูกต้นไม้ดอกไม้ดึงดูดผึ้งและร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้ทุกคนตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์อันเป็นการรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

NNb7

ขณะที่ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 20 พฤษภาคมถือเป็น "วันผึ้งโลก" ซึ่งสหประชาชาติกำหนดไว้เพื่อส่งเสริมความตื่นตัวของประชากรเกี่ยวกับความสำคัญของผึ้งต่อโลกใบนี้  รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัญหาการลดจำนวนของประชากรผึ้งและการล่มสลายของอาณานิคมผึ้งในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อผึ้ง ร่วมกับการพื้นที่ป่าลดลงทำให้ผึ้งอยู่ในสถานการณ์อันตรายที่จะสูญพันธุ์ได้ ดังนั้น NSM เห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในธีม “Save the Bees, Save the World” ที่จะมาสะท้อนเรื่องราว บทบาท และความสำคัญของผึ้งต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และโลกของเรา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ

์NSMBEE02

-กิจกรรม “ประกวดภาพถ่ายผึ้ง” ในวันผึ้งโลก ในหัวข้อ Happy World Bee day ที่ชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายผึ้งหรือมีความเกี่ยวข้องกับผึ้ง และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และประกาศผลวันที่ 10 มิถุนายน 2567

NSMBEE02


-กิจกรรม “BeeHouse” ร่วมรณรงค์และสร้างความตระหนักจากการที่ประชากรผึ้งลดลง กับการประดิษฐ์บ้านให้ผึ้ง แบบ DIY สุดสร้างสรรค์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

NSMBEE023

-กิจกรรม “ไอศกรีมน้ำผึ้ง” เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของหวานถูกปากที่เด็ก ๆ คุ้นเคย พร้อมทดลองทำไอศกรีมน้ำผึ้งหวานหอมชื่นใจ ทุกเสาร์-อาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

NSMBEE024

-กิจกรรม “ผึ้งน้อยสมองกล” มาร่วมประดิษฐ์และเรียนรู้เรื่องของผึ้ง กับ ผึ้งน้อยนักผสมเกสรที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของแมลง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

NSMBEE026


-กิจกรรม “Bee Circuit” ที่จะชวนนักประดิษฐ์ที่ต้องการความท้าทายมาลงมือสร้างหุ่นยนต์ผึ้ง ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

NSMBEE0210

-กิจกรรม “Museum Trail Special” ตอน พืชเพื่อชีวิตกับภารกิจผึ้งน้อย ผจญภัยไปกับเส้นทางเรียนรู้ฉบับพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
-กิจกรรม “Honey Bee Pin” มาทำเข็มกลัดผึ้ง แต่งแต้มสีของผึ้งตามจินตนาการ ควบคู่การฟังเรื่องราวของประชากรผึ้งที่เกี่ยวโยงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกเสาร์-อาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

NSMBEE024

-กิจกรรม “LED Honey Comb” ที่ชวนไป D.I.Y. ประดิษฐ์โคมไฟแขวนรูปรังผึ้งพร้อมเรียนรู้รูปทรงของรังผึ้งด้วยตัวเอง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีทรัชดา 

NSMBEE026
-กิจกรรม “โคมไฟรังผึ้ง” ชวนประดิษฐ์โคมไฟสร้างสรรค์ตามสไตล์ตัวเอง และกิจกรรมห้อง Inspire Lab เรื่อง "สบู่น้ำผึ้ง" ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ 

NSMBEE027

สำหรับกิจกรรมพิเศษนี้จัดเต็มเอาใจน้อง ๆ เยาวชน และทุกครอบครัว ให้ได้สนุกกันตั้งแต่พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 นี้ ใน 4 พิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั้ง 2 แห่ง คือ ณ เดอะ สตรีท รัชดาและเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2577 - 9999 ต่อ 2122-2123