อพวช. หารือเตรียมจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สปป.ลาว 

อพวช. หารือเตรียมจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สปป.ลาว 

17-12-2022
NSMLAO01

15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  พร้อมด้วย ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และนายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ร่วมหารือเตรียมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ร่วมกับ นายพิมพา อุดทะจัก ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่ง สปป.ลาว และผู้บริหารกรมสามัญศึกษา สปป.ลาว ทั้งนี้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมคาราวานวิทย์ฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ สปป.ลาว ต่อไป

NSMLAO03NSMLAO05