ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุม The Museum Summit 2023

ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุม The Museum Summit 2023

24-03-2023
Summit1

24 มีนาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมการประชุม The Museum Summit 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงของโลก เวลา และผู้คน ภายใต้ธีมหลัก “Between” พร้อมนำเสนอในหัวข้อ “Museum in the Time of Transformation” ซึ่งจัดโดย The Leisure and Cultural Services Department (LCSD) of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาชาติกว่า 17 ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Summit34Summit2