จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักพัฒนา ในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักพัฒนา ในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

09-12-2021
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักพัฒนา ในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักพัฒนา ในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนชาวสยาม ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนตุลาคม นี้ อาทิ กิจกรรม Science Lab "ในน้ำมีอะไร" และ "สีสวยช่วยวัด" และ Little Maker "มอร์ มิลค์ พลิ้วไหว” นอกจากนี้ วันที่ 13 ตุลาคม นี้ พบกับกิจกรรม "รังสรรค์งานศิลป์" และอื่น ๆ อีกมากมาย พิเศษ ‼ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ลุ้นรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. (สำหรับผู้เข้าชม 100 ท่านแรกในภาคเช้า และ 100 ท่านแรกในภาคบ่าย)

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 99999 ต่อ 2122 ,2123