องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมการประชุมและออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานการประชุมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมการประชุมและออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานการประชุมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมการประชุมและออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานการประชุมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ

23 มีนาคม 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมการประชุมและออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานการประชุมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ ที่จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. และผลักดันกระแสการท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

13772451290214

 

13772451319190

13772451371805

13772451274172

13772451433263

13772451484527

13772451498836

13772451537754