อพวช. นำเยาวนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event)

อพวช. นำเยาวนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event)

09-12-2021
อพวช. นำเยาวนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event)

อพวช. นำเยาวนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event) ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562 ณ Camp Fuchinobe Reserved Land ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าเยาวชนไทยคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

001 13 800x600
         นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำทีมเยาวชนผู้ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเทศไทยประเภท Water Rocket Design Challenge จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี และทีมรองชนะเลิศจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ รวมจำนวนนักเรียน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event) โดยมีเยาวชน 66 คน จาก 13 ประเทศทั่วภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น โคลอมเบีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล เกาหลีใต้ ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562 ณ Camp Fuchinobe Reserved Land ประเทศญี่ปุ่น

001 10 800x600
          โดยการแข่งขันดังกล่าว เยาวชนทุกคนต้องประดิษฐ์จรวดขวดน้ำจากอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ แล้วนำไปปล่อยที่ฐานการยิงเพื่อให้ตกในรัศมีวงกลม 10 เมตร ถ้าตกในรัศมีไม่เกิน 5 เมตร จะได้รับเหรียญทอง ตกภายในรัศมี 5 – 7 เมตร จะได้รับเหรียญเงิน และถ้าตกในรัศมี 7 – 10 เมตร จะได้รับเหรียญทองแดง

001 12 800x600
          ผลปรากฎว่าเยาวชนไทยสามารถคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง จากเด็กชายขัตติยะ วิริยะเกียรติพงศ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซึ่งมี นายนภัทร โสภณภัทรากุล และนายฟิกรี กีไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เด็กชายปฏิภาณ พลอินทร์ และนายธนินท์ ลิ้มถวิล จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ ซึ่งมีนางพยอมวิชุมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกันนี้เยาวชนไทยยังคว้ามาได้อีก 1 เหรีญญเงินเด็กชายอธิป จิตรวศินกุล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซึ่งมี นายนภัทร โสภณภัทรากุล และนายฟิกรี กีไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

001 4 800x600
          ทั้งนี้ เยาวชน และคณะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 25 พ.ย. 2562 ด้วยสายการบินไทย TG677 เวลา 22.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ