องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัว พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา Virtual Futurium

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัว พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา Virtual Futurium

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัว พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา Virtual Futurium

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัว พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา Virtual Futurium ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคตที่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ 7 นวัตกรรม พร้อมแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 อาชีพ สร้างความพร้อมให้กับเยาวชนในการเลือกอาชีพในอนาคตก่อนจะเปิดให้บริการจริงในปี 2566

Rawin

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในช่วงที่หลายคนต้องอยู่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อช่วยชาตินั้น การหากิจกรรมยามว่างเป็นสิ่งสำคัญ อย่างที่ทุกวันนี้เราจะเห็นมีคนออกมาทำกิจกรรมชาเลนจ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้องเพลง เต้น ทำอาหาร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

         อพวช. จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทดลองเข้าไปเรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงแบบ 360 องศา หรือ Museum on Demand ที่เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็จะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 Virtual Futurium

         พิเศษสุดกับ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต Virtual Futurium ที่ อพวช. ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ 7 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมการคมนาคมและขนส่ง นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทางเลือก และนวัตกรรมอวกาศและการบิน พร้อมแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 อาชีพ ให้กับเยาวชนก่อนจะเปิดให้บริการจริงในปี 2566 http://futuriumvm.nsm.or.th/

         นอกจากนี้ ยังมีบริการพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual NSM กับ 3 พิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้บริการแล้ว ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่

science museum

         พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกสาขาต่าง ๆ ย้อนสู่รากฐานและประวัติการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยและชีวิตประจำวัน ตลอดจนอัศจรรย์กับงานหัตถศิลป์ไทยที่แฝงไปด้วยวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน โดยสามารถเข้าไปชมได้แล้วที่ http://virtual.nsm.or.th/sciencemuseum.html

naturalhistory museum

         พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่เป็นทั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจ ตั้งแต่การกำเนิดโลก การกำเนิดสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงเขาสัตว์หายากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 30 ชนิด โดยสามารถเข้าไปชมได้แล้วที่ http://virtual.nsm.or.th/naturalhistorymuseum.html

ITmuseum
         พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยที่กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน เรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน เห็นวิธีคิดและกระบวนการพัฒนาที่สามารถเชื่อมโลกทั้งใบให้ถึงกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยสามารถเข้าไปชมได้แล้วที่ http://virtual.nsm.or.th/information_technologymuseum.html


        สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-9999 หรือ www.nsm.or.th Facebook : NSM Thailand