อพวช. ชวนผู้สนใจมาเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์นกและออกแบบถิ่นฐานจำลองเพื่อการจัดแสดงอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร "นกสตัฟฟ์ในถิ่นฐานจำลอง"

อพวช. ชวนผู้สนใจมาเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์นกและออกแบบถิ่นฐานจำลองเพื่อการจัดแสดงอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร "นกสตัฟฟ์ในถิ่นฐานจำลอง"

09-12-2021
อพวช. ชวนผู้สนใจมาเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์นกและออกแบบถิ่นฐานจำลองเพื่อการจัดแสดงอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร "นกสตัฟฟ์ในถิ่นฐานจำลอง"

อพวช. ชวนผู้สนใจมาเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์นกและออกแบบถิ่นฐานจำลองเพื่อการจัดแสดงอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร "นกสตัฟฟ์ในถิ่นฐานจำลอง" สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางธรรมชาติ สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสตัฟฟ์สัตว์เพื่อการจัดแสดงและเก็บรักษา อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาด้านชีววิทยา สัตววิทยา และผู้ที่สนใจทั่วไป (จำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น!!) หลักสูตรทั้งหมด 3 วัน ในวันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี หมายเหตุ : หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 15 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1492 , 1491 และ 2123